✕ Stäng

Symptom på sorkfeber

Två till sex veckor efter att du har blivit smittad börjar du att bli sjuk. Sorkfeber kan ge flera olika symptom då den kan påverka olika organ.

Linda Nestor, journalist och redaktör på Healthcare Media
Granskad av Annika Sörensen, leg läkare, specialist i allmänmedicin
Senast uppdaterad 21 september 2015
symptom på sorkfeber

Det första symptomet på sorkfeber är hög feber.

1. Feber

Första symptomet på sorkfeber är hög feber. Hög feber tillsammans med huvudvärk, muskelvärk, ryggont och magont.

2. Yrsel

Du känner dig omtöcknad och väldigt trött under långa perioder.

3. Illamående

Illamående som kan leda till kräkningar. Ibland kan du också få diarré.

4. Dimsyn

Dimsyn som är övergående är typisk för sjukdomen

5. Blödningar

Näsblod och blod i avföringen. Hos kvinnor är kraftigare menstruation och mellanblödningar vanligt.

5. Kissar mindre eller mer än vanligt

Sjukdomen brukar påverka njurarna. I början av sjukdomsskedet gör detta att du kissar mindre än vanligt. Under sjukdomens slutfas så producerar du istället stora urinmängder och gör att du kissar mer än vanligt.

6. Svullnad

Om du får akut njursvikt blir du svullen och går upp i vikt.

7. Andfåddhet

Om sjukdomen påverkar lungorna så kan du få en mer ansträngd andning.

Linda Nestor
journalist och redaktör på Healthcare Media
Granskad av Annika Sörensen, leg läkare, specialist i allmänmedicin
Publicerad 18 februari 2014, senast uppdaterad 21 september 2015
Källor: Internetmedicin

Senaste Nytt