Sorkfeber drabbar även hjärta och lungor

I en ny studie har man nu sett att sorkfeber inte bara ger njurproblem, utan påverkar även hjärta och lungor långt efter att du blivit frisk. Detta kan vara orsaken till den långvariga tröttheten som många upplever efter sjukdomen.


Sorkfeber drabbar även hjärta och lungor

Hjärtfunktionen påverkas på flera sätt vid sorkfeber. Foto: Universitetssykehuset Nord-Norge

Sorkfeber är en infektionssjukdom som förutom hög feber och allmänna influensasymptom även påverkar njurarna.

Men i en ny forskning har man nu upptäckt att sjukdomen inte bara kan ge en övergående njursvikt utan även påverkar hjärta och lungor i varierande grad.

– När vi studerade patienterna närmare visade det sig att påverkan av hjärt- och lungfunktion var vanligt förekommande, nästan alla drabbades, och besvären var dessutom ofta långvariga, säger Johan Rasmuson, forskare bakom avhandlingen, i ett pressmeddelande vid Umeå Universitet.

– Hälften av patienterna var inte helt återställda vid uppföljning tre månader efter insjuknandet. Sannolikt är den nedsatta lungfunktionen en viktig förklaring till den långvariga trötthet som många patienter upplever i efterförloppet av sorkfeber, säger Johan Rasmuson.

Enligt studien så påverkas hjärtfunktionen på flera sätt vid sorkfeber. Så som ett ansträngt hjärtarbete, hjärtrytmrubbningar och andra mer godartade EKG-förändringar.

Läs hela avhandlingen digitalt.