Behandling av sorkfeber

Misstänker du sorkfeber måste du ta kontakt med sjukvården. Det finns inget som botar sorkfeber utan sjukdomen går över av sig själv. Ibland kan sjukdomen påverka organ så som njurarna. Då kan du behöva behandling för det.


Behandling – sök alltid vård

Sorkfeber behandling

Lindra febern och muskelvärken med smärtstillande och febernedsättande läkemedel.

Det går inte att bota sorkfeber med behandling. Sorkfeber går över av sig själv inom några veckor.

Under tiden kan du lindra besvären med receptfri febernedsättande medicin. Däremot måste du ändå söka sjukvård.

Detta eftersom sjukdomen går in i olika faser som kan påverka exempelvis njurarna. Du kan då behöva olika behandlingar på sjukhus under denna tid.

Sänk feber

Ta smärtstillande receptfria läkemedel för att sänka febern och minska muskelvärken.

Finns risk för svullnad

Ta av ringar och smycken eftersom det finns en stor risk för svullnad om du får njursvikt.

Sjukhusvård

Många kan behöva behandling på sjukhus med vätskebehandling, rening av blodet (dialys) och trombocyttransfusion i de olika sjukdomsfaserna.

Efter att du är frisk

Du bör gå på minst ett återbesök hos läkaren efter att du har blivit frisk.

Detta för att se att din njurfunktion är helt återställd och att du inte har några hormonrubbningar efter den långa infektionen. Många kan exempelvis drabbas av väldigt långdragen trötthet.

Anmälan till Smittskyddsinstitutet

Eftersom sorkfeber är en anmälningspliktig sjukdom så måste du eller din läkare anmäla detta till Smittskyddsinstitutet och till en smittskyddsläkare i ditt landsting.

I detta fall kan även vara bra att anmäla till en länsveterinär.