Sorkfeber smittar via sorkar

Sorkfeber, eller sorkpest som det också kallas, är en ovanlig sjukdom. Sjukdomen överförs till människor av skogssorkar som bär på smittan. Antalet som insjuknar varierar från år till år.


sorkfeberEnligt Smittskyddsinstitutet drabbas mellan 50-2500 personer i Sverige av sorkfeber varje år. Hur många som smittas beror på om det är ett så kallat ”sorkår”, alltså ett år där det finns många sorkar.

Flest personer insjuknar mellan november till januari.

Symptom

Blir du smittad tar det ungefär två till sex veckor innan symptomen bryter ut. Du får då:

  • Influensasymptom så som hög feber och ont i musklerna
  • Smärta i ryggen och magen
  • Njurpåverkan, mer eller mindre urinmängd
Så smittar viruset

Sorkfeber är ett virus (puumalavirus) som smittar genom att du andas in damm som innehåller sorkarnas urin eller avföring. Sjukdomen kan även överföras om du rör en smittad skogssork eller om du kommer i direkt kontakt med saliven, urinen eller avföringen.

Har du fått sorkfeber behöver du inte vara rädd för att smitta någon annan, sjukdomen kan nämligen inte överföras från människa till människa.

Immunitet efter smitta

Om du en gång har blivit smittas av puumalaviruset så har du efter det en livslång immunitet mot sjukdomen.

Finns nästan bara norrut

Smittan finns nästan bara norr om Dalälven, men det finns även sjukdomsfall längre söderut. Sjukdomen är däremot mycket vanlig i Finland.

Förebygg smittan

Du har som störst risk för smitta om du städar en lada eller en sommarstuga, gör trädgårdsarbete, hanterar ved eller liknande.

För att inte bli smittad av sorkfeber finns det en del saker som du kan tänka på:

  • Rör inte skogssorkar
  • Sorkarna övervintrar ofta i förråd eller vedbodar så när du vårstädar eller röjer bör du använda handskar och munskydd
  • Våttorka istället för torrdamma
  • Kratta efter att det regnat för att undvika dammande löv och gräs
Om du drabbas av sorkfeber

Det finns ingen behandling som botar sorkfeber. Du kan lindra din höga feber med febersänkande och smärtstillande receptfria läkemedel. De allra flesta bli friska efter ett par veckor. Däremot kan en trötthet vara kvar i flera månader efteråt.

Vissa som får njurpåverkan kan behöva läggas in på sjukhus under en tid för att få behandling. Denna behandling kan bestå av dialys – alltså en rening av blodet.

Anmäl till Smittskyddsinstitutet

Sorkfeber är en anmälningspliktig sjukdom, vilket innebär att du/din läkare måste anmäla ditt fall till en smittskyddsläkare i ditt landsting samt till Smittskyddsinstitutet. Det kan även vara bra att anmäla till en länsveterinär.