I år slår sorkfebern till

Ovanligt många kommer att drabbas av sorkfeber i år. Det menar Sveriges Lantbruksuniversitet.


sorkfeberFler personer än någonsin befaras att bli smittade av sorkfeber i år.

Hittills har det redan skett en markant ökning, och omkring 3 000 personer befaras bli smittade innan året är slut.

Störst risk löper de som bor i norr, eftersom skogssorken är vanligare där. Sjukdomen smittar nämligen bara från sork till människa. Viruset sprids via djurens avföring och vidare till människor genom dammpartiklar som vi andas in.

Symptomen liknar influensa med hög feber, magont och illamående som håller i sig under flera veckor. Även njurarna angrips.

För att förhindra att bli smittad är det viktigt att du inte rör vid skogssorken och att du inte borstar och dammar av uthus och vedbodar när luften är torr. Ha gärna munskydd och gör rent direkt efter att det har regnat.