Sorkfeber ökar risken för hjärtinfarkt och stroke

Personer som har drabbats av sorkfeber har en mycket större risk att drabbas av hjärtinfarkt och stroke under de första tre veckorna efter insjuknandet. Detta enligt en studie vid Umeå univeristet.


Sorkfeber orsakas av ett blödarfebervirus vilket kan ge koagulationsstörningar och hjärt-kärlhändelser under och efter infektionen. Därför beslutade sig forskare att analysera förekomsten av hjärt- och kärlsjukdom i samband med sorkfeber.

I studien var 6643 sorkfeberpatienter med mellan åren 1997 till 2012. Resultatet visade att de som hade drabbats av sorkfeber hade en sex gånger så stor risk att drabbas av hjärtinfarkt och en 14 gånger så stor risk att drabbas av stroke under de första tre veckorna efter insjuknandet.

”Det är viktigt att dessa patienter följs noggrant under den akuta fasen av infektionen. Detta för att man tidigt ska kunna hitta tecken på dessa allvarliga följdsjukdomar och även sätta in behandling tidigt i sjukdomsförloppet”, säger Clas Ahlm som är en av forskarna bakom studien.

Läs mer i pressmeddelandet från Umeå Universitet.