Varnar för sorkår

Smittskyddsinstitutet varnar för ett så kallat sorkår, där många personer riskerar att bli smittade av sorkfeber i höst och vinter.


Förra året drabbades inte alls många personer av sorkfeber, och inte heller året därinnan. Men detta år finns det risk för stora utbrott av både sorkfeber och harpest i trakterna norr om dalälven.

”Det finns anledning att ana att det kan bli så. Harpesten har haft en tendens att öka år för år och sorkfebern brukar toppa vart tredje år” säger smittskyddsläkare Hans Boman till Sundsvalls Nyheter.