Fakta

Sorkfeber smittar via sorkar

Sorkfeber, eller sorkpest som det också kallas, är en ovanlig sjukdom. Sjukdomen överförs till människor av skogssorkar som bär på smittan. Antalet som insjuknar varierar från år till år.

Symptom på sorkfeber

Första symptomet på sorkfeber är hög feber

Behandling av sorkfeber

Misstänker du sorkfeber ska du söka vård

Harpest

Harpest är en sjukdom som kan smitta från gnagare till människa