Innovation & Forskning

Sorkfeber ökar – men mindre än väntat

Förra året drabbades 418 personer av sorkfeber i Sverige, den hösta siffran på sex år men långt under de 3 000 fall som befarades.

Sorkfeber drabbar även hjärta och lungor

I en ny studie har man nu sett att sorkfeber inte bara ger njurproblem, utan påverkar även hjärta och lungor långt efter att du blivit frisk. Detta kan vara orsaken till den långvariga tröttheten som många upplever efter sjukdomen.

I år slår sorkfebern till

Ovanligt många kommer att drabbas av sorkfeber i år. Det menar Sveriges Lantbruksuniversitet.

Sorkfeber ökar risken för hjärtinfarkt och stroke

Personer som har drabbats av sorkfeber har en mycket större risk att drabbas av hjärtinfarkt och stroke under de första tre veckorna efter insjuknandet. Detta enligt en studie vid Umeå univeristet.

Varnar för sorkår

Smittskyddsinstitutet varnar för ett så kallat sorkår, där många personer riskerar att bli smittade av sorkfeber i höst och vinter.